อำเภอหนองกุงศรีจัดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวาย ในหลวง ร.9

วันนี้ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.15 น. ที่ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน นายสุรสิทธิ์ ขันติพันธุกุล นายอำเภอหนองกุงศรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน“โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ”และเปิดงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 อำเภอหนองกุงศรี พร้อมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลหนองหิน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ พร้อมกับ มอบบัตรสวัสดิการ ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยื่น ตามนโยบายของรัฐบาล ให้แก่ประชาชนชาวตำบลหนองหิน จำนวนทั้งสิ้น 646  ราย

542 total views, 3 views today

Facebook Comments

You may have missed

Shares
}