อำเภอหนองกุงศรี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 (ชมคลิป)

วันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ นายสุรสิทธิ์ ขันติพันธุกุล นายอำเภอหนองกุงศรี เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ซึ่งอำเภอหนองกุงศรี เทศบาลตำบลหนองกุงศรี ร่วมกับ หน่วยงานราชการ พ่อค้า ประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมซึ่ง มีวัตถุส่งเสริมให้เยาวชนกล้าคิดกล้าทำให้สิ่งที่ถูกต้องตามนโยบายไทยแลน์ 4.0 พร้อมกันนี้ยังได้กล่าวสารจากนายกรัฐมนตรี มีข้อความว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ภายในงานมีกิจกรรมประกวดจากโรงเรียนในเขตอำเภอหนองกุงศรี ซึ่งมีเด็กเยาวชนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

 

 

ร.ต.ต.วีระ ภูทองนาค นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองกุงศรี กล่าวว่า วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 12 มกราคม 2562 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ที่จะเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าเป็นอนาคตในการพัฒนาประเทศ จึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อให้เด็กได้แสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสม

1,638 total views, 3 views today

Facebook Comments

You may have missed

Shares
}