รพ.นาคู จัดผ้าป่าสามัคคีพร้อมรับมอบอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง (ชมคลิป)

โรงพยาบาลนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบเงินซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ พร้อมรับมอบอาคารผู้ป่วยในขนาด 30 เตียง

วันที่ 26 มกราคม 2562 ที่โรงพยาบาลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ.เติมชัย ไชยนุวัติ เป็นประธานในพิธีมอบอาคารผู้ป่วยในขนาด 30 เตียง โดยตั้งชื่ออาการชื่อว่า “ตึกคุณแม่สงวน ไชยวัติ” ภายในอาคารมีห้องผู้ป่วยในขนาด 30 เตียง ห้องพิเศษทั่วไปจำนวน 4 ห้อง และห้องพิเศษสงฆ์จำนวน 1 ห้อง ซึ่งได้รับบริจาคเงินจากครอบครัวไชยนุวัตินำโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ.เติมชัย ไชยนุวัติ จำนวน 4 ล้านบาท  และประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทราจำนวนเงินประมาณ 3 ล้านบาท  ซึ่งโรงพยาบาลได้รับมอบเงินจำนวนดังกล่าวเมื่อปี 2561 อาคารดังกล่าวจะเปิดให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนาคู รองรับการให้บริการที่มากขึ้น ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนในพื้นที่ พร้อมกันนี้มีแสดงจากนางรำกว่า 2,000 คน ซึ่งบรรยากาศโดยรวมเป็นไปอย่างคึกคัก

ดร.วิมลรัตน์ ภูผาสุข รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เดิมอำเภอนาคูเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเขาวง ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครงออกเป็นกิ่งอำเภอนาคู เมื่อปี พ.ศ. 2538 ต่อมายกฐานะเป็นอำเภอเมื่อปี พ.ศ.2545 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขให้สร้างโรงพยาบาลนาคู โดยได้รับอนุเคราะห์พื้นที่จากกองบินที่ 23 กองทัพอากาศ เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาล โดยปัจจุบันโรงพยาบาลนาคูมีตึกผู้ป่วยในขนาด 10 เตียงซึ่งไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนที่มารับบริการจำนวนมาก โรงพยาบาลนาคูจึงได้ขอความเมตตาจากพระเทพญาณวิศิษฎ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคาร เป็นองค์ประธานอุปถัมภ์ จากนั้นศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ.เติมชัย ไชยนุวัติ  จึงได้บริจาคเงินจำนวน 4 ล้านบาท เป็นต้นบุญในการก่อสร้างตึกผู้ป่วยในขนาด 30 เตียง จึงได้ตั้งชื่อว่า “ตึกคุณแม่สงวน ไชยนุวัติ” เนื่องจากเป็นมารดาของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ.เติมชัย ไชยนุวัติ และนายสืบชัย ไชยนุวัติ

1,023 total views, 6 views today

Facebook Comments

You may have missed

Share via
0 Shares