ครม. ไฟเขียวราคาอ้อยขั้นต่ำ 700 บาท/ตัน – ชาวไร่อ่วมต้นทุน 1,100 บาท/ตัน

ครม.ไฟเขียวราคาอ้อยขั้นต่ำ 700 บาท/ตัน – นายกฯ ห่วงชาวไร่เพราะราคาอ้อยขั้นต่ำและการช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว ชาวไร่อ้อยจะได้รับเงินค่าอ้อยต่ำกว่าต้นทุน สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดูแล

ไฟเขียวราคาอ้อยขั้นต่ำ 700 บาท – นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการกำหนดราคาอ้อยขั้นต่ำและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นฤดูกาลผลิต 2561/2562 ในอัตราอ้อยขั้นต้น 700 บาท ที่ความหวาน 10 ซี.ซี.เอส. หรือ เท่ากับ 97.29% ของประมาณการราคาเฉลี่ยทั่วไปที่ 719.47 บาท/ตันอ้อย และกำหนดอัตราขึ้นลงของราคาอ้อยที่ราคา 42 บาท/ 1 หน่วยซี.ซี.เอส. และผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นฤดูกาลผลิตปีการ 2561/62 เท่ากับ 300 บาท/ตันอ้อย ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ

ทั้งนี้ ในที่ประชุม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการเพิ่มเติมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลชาวไร่อ้อย แต่อย่าให้ขัดกับข้อตกลงของดับเบิลยูทีโอ เนื่องจากที่ผ่านมา ครม. ได้อนุมัติ 2 โครงการเพื่อช่วยเหลือชาวไร่อ้อย คือ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตในอัตรา 50 บาท/ตันอ้อย และการช่วยเหลือของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เมื่อร่วมกับราคาอ้อยขั้นต้นแล้ว เกษตรกรจะได้รับเงินเพียงประมาณ 800 บาท/ตันอ้อย ซึ่งยังห่างจากต้นทุนการผลิตที่อยู่ประมาณ 1,100 บาท/ตันอ้อย

“นายกฯ ห่วงชาวไร่เพราะราคาอ้อยขั้นต่ำและการช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว ชาวไร่อ้อยจะได้รับเงินค่าอ้อยต่ำกว่าต้นทุน สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดูแล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เพราะปีนี้ยังไม่เห็นทิศทางของราคาอ้อยในตลาดโลกจะปรับเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด”

3,099 total views, 3 views today

Facebook Comments

You may have missed

Share via
0 Shares