ขนส่งกาฬสินธุ์เตือนผู้ปกครองห้ามให้ลูกหลานที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถเข้าขับรถของตน ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย

นายกฤษฎา  มะลิซ้อน ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์  แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ถึงเจ้าของรถที่ยินยอมให้ผู้ซึ่งไม่มีใบอนุญาตขับรถ เข้าขับรถของตน โดยถือการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ทั้งนี้  เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเจ้าของรถที่ฝ่าฝืนจะมีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท 

จึงขอความร่วมมือเจ้าของรถช่วยสอดส่องดูแลและห้ามปรามบุคคลที่ไม่มีใบขับขี่ ขับรถของตนเอง โดยเฉพาะบุตรหลานที่เป็นเยาวชนซึ่งยังไม่มีใบขับขี่ ทั้งนี้ นอกจากผู้ขับขี่จะถูกดำเนินคดีในข้อหาขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถแล้ว เจ้าของที่มีชือในทะเบียนรถก็จะถูกดำเนินคดีฐานยินยอมให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตขับรถเข้าขับรถของตนอีกด้วย

936 total views, 3 views today

Facebook Comments

You may have missed

Share via
0 Shares