อัตราโฆษณาเว็บไซต์ข่าวหนองกุงศรี

1.โฆษณาเว็บผ่านหัวเว็บไซต์ ขนาด 930 px X 100 px อัตราค่าบริการ 1,000 บาท/เดือน

2.โฆษณาผ่านเพจ “ข่าวหนองกุงศรี : Nongkungsri News” อัตราค่าบริการ 500 บาท/ครั้ง
-> ให้ส่งภาพที่ต้องการโพสต์จำนวน ไม่เกิน 6 ภาพ
-> ให้ส่งข้อความอธิบายโพสต์มาด้วย
-> ส่งภาพและรายละเอียดมายัง เพจข่าวหนองกุงศรี
สอบถามเพิ่มเติม
โทร.082-1124571

Copy link
Powered by Social Snap