บุคลากรทางการแพทย์ รพ.หนองกุงศรี ร่วมร้องเพลงให้กำลังใจคนดีมีที่ยืน

แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่และบุคลากรของโรงพยาบาลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันร้องเพลง “ความฝันอันสูงสุด”SAVE ธรรมาภิบาล คนดีต้องมีที่ยืน เรียกร้องให้เกิดธรรมาภิบาลในกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของโรงพยาบาลหนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม โดยการได้ถือป้ายข้อความ “SAVE” พร้อมร่วมกันร้องเพลง “ความฝันอันสูงสุด” และกล่าวคำว่า # SAVE ธรรมาภิบาล #คนดีต้องมีที่ยืน แสดงออกถึงพลังสีขาวพร้อมกันกับบุคคลากรสาธารณสุขทั้งประเทศ เพื่อเรียกร้องให้ธรรมาภิบาลในกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวเจ้าหน้าที่ระบุว่า ไม่ได้เป็นการสนับสนุนฝ่ายใด แต่เป็นเพียงการรวมพลังในการแสดงออก เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเกิดธรรมาภิบาลในกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนเป็นการให้กำลังใจบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเสมอมา และให้กำลังใจคนทำดีได้มีที่ยืน พร้อมทั้งยืนยันว่าแพทย์ พยาบาล และบุคลากรของโรงพยาบาลกมลาไสยทุกคน จะยังคงปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาและบริการประชาชนเหมือนเดิมต่อไป

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า นอกจากโรงพยาบาลหนองกุงศรีที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้แล้ว ยังมีคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของโรงพยาบาลยางตลาด โรงพยาบาลกมลาไสยและโรงพยาบาลสมเด็จ ซึ่งจะนัดรวมตัวกันจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นในช่วงเย็นของวันนี้ เพื่อแสดงออกถึงพลังให้เกิดธรรมาภิบาลในกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย

Share via
Copy link
Powered by Social Snap