กาฬสินธุ์เตรียมพร้อมรับมือพายุโซนร้อนโนอึล


ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์กำชับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมงรับมือพายุโซนร้อนโนอึล

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 นายธนทร ศรีนาค หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้ติดตามสภาวะและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนและแจ้งว่า พายุโซนร้อน “โนอึล”บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อย คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง และจะเคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันที่ 18-20 กันยายน 2563 อาจจะส่งผลกระทบในหลายจังหวัด

โดย จ.กาฬสินธุ์นั้นมีแนวโน้มได้รับผลกระทบดังกล่าว ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น

ทางนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ จึงได้สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ โดยกำชับให้อำเภอต่างๆ แจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนัก ปริมาณฝนสะสม โดยเฉพาะพื้นที่ที่ลุ่มต่ำ ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง พื้นที่ลาดเชิงเขา เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก พร้อมทั้งจัดเตรียมบุคลากร เครื่องไม้ เครื่องมือ เพื่อให้การช่วยเหลือหากเกิดสถานการณ์ขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง และให้รายงานสถานการณ์เข้ามาทันเพื่อให้การช่วยเหลือ

Share via
Copy link
Powered by Social Snap