กาฬสินธุ์ ยืนยันไม่มีคำสั่งระงับการทำกิจกรรมแต่อย่างใด

เพจ “ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกาฬสินธุ์” เผยแพร่ข้อมูลพร้อมยืนยันจังหวัดกาฬสินธุ์ ยังไม่มีคำสั่งหรือประกาศการปิดสถานที่หรือระงับการทำกิจกรรมแต่อย่างใด พร้อมขอความร่วมมือขอให้ประชาชน เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หากมีอาการระบบทางเดินหายใจ รับพบแพทย์ทันที และแจ้งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ทราบ

Share via
Copy link
Powered by Social Snap