ด่วน ! กาฬสินธุ์ติดเชื้อโควิดพุ่งวันเดียว 9 ราย

ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานการติดเชื้อไวรัสโคโรนาประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2564 พบวันเดียว 9 ราย เกี่ยวกับครู ภารโรง นักวิชาการศึกษา พนักงานธนาคาร และคนงานจากไซต์ก่อสร้าง จากอำเภอคำม่วง 6 ราย อำเภอเขาวง 2 รายและอำเภอสามชัย 1 รายทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 154 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

Share via
Copy link
Powered by Social Snap