ด่วน ! กาฬสินธุ์ประกาศเตือนโกลบอลเฮาส์กาฬสินธุ์ เป็นพื้นที่ระบาดโควิด-19 หากมีอาการให้รีบพบแพทย์

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกประกาศพื้นที่เสี่ยงและกิจกรรมเสี่ยง ขอให้ผู้ใช้บริการ โกลบอลเฮาส์ สาขากาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 18-25 ตุลาคม 2564 มีความเสี่ยงสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันขอให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน

You may have missed

Share via
Copy link
Powered by Social Snap