หนองกุงศรีส่งเสริมปลูกข้าวโพดหลังเก็บเกี่ยวข้าวกำไรดี

เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับอำเภอหนองกุงศรี ภาคเอกชน จัดงานวันสาธิตปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามโครงการสานพลังประชารัฐ สนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ตั้งเป้า 2.2 ตันต่อไร่ ราคารับซื้อกิโลกรัมละ 4-6 บาท ปลูกง่าย ใช้น้ำน้อย ต้นทุนการผลิตต่ำ และกำไรดีกว่าปลูกข้าวหรือพืชชนิดอื่นหลายเท่าตัว

วันที่ 22 พ.ย.61 ที่แปลงสาธิตปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ บ้านหนองริวหนัง หมู่ ต.ลำหนองแสน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานจัดงานวันสาธิตปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยมีนายวิบูลย์ ไชยวรรณ เกษตร จ.กาฬสินธุ์ นายอำพล จินดาวงศ์ ประมง จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ภาคเอกชน และเกษตรกร ร่วมงานจำนวนมาก

นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ผลผลิตข้าวของประเทศไทยมีปริมาณมากเกินความต้องการของตลาด โดยมีพื้นที่ปลูกข้าว 70 ล้านไร่ ผลผลิตข้าวเปลือก 32.63 ล้านตัน แต่ตลาดมีความต้องการเพียง 30.88 ล้านตัน เกินความต้องการ 1.75 ล้านตัน ขณะที่อุตสาหกรรมด้านอาหารสัตว์ มีความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 8 ล้านตัน แต่มีปริมาณการผลิตในประเทศได้เพียง 5 ล้านตัน ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ขณะที่ผลผลิตต่อไร่ และราคารับซื้อสูงกว่าข้าว โดยที่ผ่านมาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,000 ตันต่อไร่ ต้นทุนไร่ละ 4,600 บาท ส่วนข้าวนาปรัง ให้ผลผลิตเฉลี่ย 666 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนไร่ละ 4,895 บาท

นายวีระศักดิ์กล่าวอีกว่า จากสภาวการณ์ดังกล่าว จ.กาฬสินธุ์ จึงได้ร่วมกับส่วนราชการ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชน จัดงานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ทั้งนี้ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการประกอบอาชีพที่ดีกว่า โดยหันปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่แทนการทำนาในฤดูแล้ง ซึ่งปลูกง่าย ดูแลง่าย ใช้น้ำน้อย จำหน่ายได้ราคาดี เกษตรกรมีกำไร สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ซึ่งจะเป็นพื้นฐานนำประเทศชาติไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล โดยฤดูกาลผลิตปีนี้ทั่วจังหวัด มีเกษตรให้ความสนใจร่วมโครงการกว่า 10,000 ราย

นายวิบูลย์ ไชยวรรณ เกษตร จ.กาฬสินธุ์กล่าวว่า การจัดงานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ดังกล่าว พื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ดำเนินการมาเป็นปีที่ 2 ตามโครงการสานพลังประชารัฐ ซึ่งได้รับการตอบรับจากเกษตรกรมากขึ้น โดยเกษตรกร อ.หนองกุงศรี ลงทะเบียนร่วมโครงการมากเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัด จำนวน 703 ราย พื้นที่ประมาณ 5,202 ไร่ ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นปีแรกที่ให้การส่งเสริม ได้ผลผลิต 1.3 ตันต่อไร่ อย่างไรก็ตาม เพื่อเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น และเป็นการส่งเสริมอาชีพทางเลือกใหม่หลังฤดูกาลทำนา จึงได้จัดงานวันสาธิตการปลูกข้าวโพด โดยให้ความรู้ ทั้งการเพาะปลูก การดูแลอย่างถูกวิธี และเชื่อมโยงดำเนินการในรูปแบบประชารัฐ

“นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมอาชีพทางเลือกใหม่หลังฤดูเก็บเกี่ยว ดีกว่าปล่อยทิ้งที่นาให้ว่างเปล่า ที่จะทำให้เสียโอกาสประกอบอาชีพ และสร้างงาน สร้างรายได้ โดยหันมาปลูกข้าวโพดเพื่อเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูกาลทำนา โดยการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ปลูกง่าย ดูแลง่าย ใช้น้ำน้อย ได้ผลผลิตสูง ราคาดี มีตลาดรองรับผลผลิตชัดเจน โดยมีบริษัทเอกชนเข้ามารับซื้อ พื้นที่ 1 ไร่ ใช้เมล็ดพันธุ์ในการเพาะปลูกเพียง 3 ก.ก. อายุ 120-130 วัน เก็บเกี่ยวผลผลิต ตั้งเป้าผลผลิต 2.2 ตันต่อไร่ ราคาจำหน่ายฝักแห้ง กก.ละ 4-6 บาท ซึ่งได้มากกว่าปลูกข้าวหรือพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น” นายวิบูลย์กล่าว

705 total views, 3 views today

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Don`t copy text!
0 Shares
Share via