อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เปิดสำนักทะเบียนบริการประชาชนที่บิ๊กซีกาฬสินธุ์

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เปิดจุดบริการสำนักทะเบียนสาขาที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีกาฬสินธุ์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ เป็นประธานพิธีเปิดสำนักทะเบียนสาขาอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี กาฬสินธุ์ จุดบริการอำเภอ..ยิ้ม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ และงานทะเบียนราษฎรเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.

นายชาญชัย ศรศรีชัย นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กล่าว่า กรมการปกครองได้พิจารณาอนุมัติให้จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ…ยิ้ม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และให้อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จัดตั้งที่ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้รับงบประมาณจากกรมการปกครอง ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 421,000.- ในการก่อสร้างจุดเคาน์เตอร์บริการแห่งนี้ ในระยะแรกได้เปิดให้บริการ 2 งาน คือ งานบัตรประจำตัวประชาชน และงานทะเบียนราษฎร เช่น การแจ้งย้าย การคัดสำเนาทะเบียน ซึ่งเปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ส่วนหนึ่งก็เพื่อลดความแออัดในช่วงวันจันทร์ โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวันละ 3 คน ประกอบด้วย ปลัดอำเภอ 1 คน และเจ้าหน้าที่ปกครอง 2 คน ตั้งแต่เปิดบริการจนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 มีผู้มาใช้บริการ 247 ราย แยกเป็นงานบัตรประชาชน 197 ราย งานทะเบียนราษฎร 50 รายอย่างไรก็ตามขณะนี้อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ได้ย้ายอาคารที่ทำการมาอยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (หลังใหม่) ภายในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนเลี่ยงเมืองหัวคู ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ แต่สำหรับงานของสำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ก็ยังให้บริการอยู่ที่ว่าการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ในวัน เวลา ราชการ พี่น้องประชาชนชาวกาฬสินธุ์ สามารถเลือกใช้บริการที่สะดวกได้

………..ดวงใจ หงษ์จันทร์ /ข่าว
http://pr.prd.go.th/kalasin

4,149 total views, 3 views today

Facebook Comments

You may have missed

กรุณากดถูกใจเพจ Like Page

เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมข่าวหนองกุงศรี


This will close in 15 seconds

Don`t copy text!
0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap