หนองกุงศรี ชาวบ้านร่วมประเพณีบุญผะเหวด สร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน (คลิป)

ชาวบ้านหนองกุงเผือก ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประเพณีบุญผะเหวด สร้างความสมัครสมานสามัคคีกันในชุมชน

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=y0f9jcGPjwE[/embedyt]

วันที่ 16 มีนาคม 2562 ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองกุงเผือก หมู่ที่ 3 นายบุญล้อม ภูสมพงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหนองกุงเผือก หมู่ที่ 6 พร้อมผู้นำชุมชน นำชาวบ้านหนองกุงเผือกทั้ง 3 หมู่ซึ่งประกอบด้วย หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ร่วมงานบุญผะเหวดซึ่งปีนี้กำหนดจัดพิธีเชิญบุญผะเหวดสัญดรเข้าเมืองที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองกุงเผือกหมู่ที่ 3 ซึ่งอยู่บริเวณติดกับหนองน้ำสาธารณะหนองใหญ่  ซึ่งประเพณีบุญผะเหวดของชาวบ้านหนองกุงเผือกมีกำหนดการระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2562 และจะมีการจัดการฟังเทศมหาชาติที่วัดโพธิ์ทองหนองกุงเผือกอีกด้วย

นายบุญล้อม ภูสมพงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหนองกุงเผือก หมู่ที่ 6 กล่าวว่า สำหรับบุญผะเหวดถือเป็นประเพณีตามฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ซึ่งชาวบ้านหนองกุงเผือกได้ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์สืบสานประเพณีอันดีงามของชาวอีสาน และชาวบ้านได้มีส่วนร่วมใจการจัดประเพณีอันจะเกิดความรักสมัครสมานสามัคคีกันชุมชน

2,145 total views, 3 views today

Facebook Comments

You may have missed

Don`t copy text!
0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap