กาฬสินธุ์ ประชุมติดตามเยี่ยมเสริมพลัง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอหนองกุงศรี

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศรีดงมูล โรงพยาบาลหนองกุงศรี นางสาววิมลรัตน์ ภูผาสุข รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานทีมนิเทศเสริมพลัง พชอ. ออกนิเทศงานพร้อมทีมนิเทศ เพื่อประชุมติดตามเยี่ยมเสริมพลัง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื้นที่ เยี่ยมเสริมพลังคนทำงานและชื่นชมผลการดำเนินการผลงานที่ดี มีความโดดเด่นและนำไปเผยแพร่เป็นแบบอย่างขยายพื้นที่อื่นๆ ต่อไปโดยได้รับการต้อนรับจากนายสุรสิทธิ์ ขันติพันธุกุล นายอำเภอหนองกุงศรี และหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอให้การต้อนรับเป็นอย่างดีในครั้งนี้

 1,346 total views,  4 views today

Facebook Comments

You may have missed

Don`t copy text!
0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap