‘กาฬสินธุ์’ ฝนมาเร็วไข้เลือดออกส่อระบาดหนัก หมอเตือนไข้เกิน 2 วัน ต้องพบแพทย์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุมทางไกล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์พรพัฒน์ ภูนากลม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานประชุมร่วมรับฟังนโยบายกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับโครงการรณรงค์กำหนดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายลดไข้เลือดออก เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นประธานการประชุมที่กระทรวงสาธารณสุข โดยมีการถ่ายทอดสดไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัดกาฬสินธุ์

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งคาดการณ์ไว้ว่า ในปี 2562 นี้ จะมีการระบาดอย่างต่อเนื่องและตลอดทั้งปี จะพบผู้ป่วยถึง 100,000 ราย จากข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 7 พฤษภาคม 2562 พบผู้ป่วย 19,503 ราย เสียชีวิต 25 ราย ซึ่งอัตราป่วยตายในภาพรวมสูงกว่าปกติ คือร้อยละ 0.13 และจังหวัดที่พบผู้ป่วยมากที่สุด ได้แก่ สมุทรสาคร ตราด นครปฐม ลพบุรี และราชบุรี ตามลำดับ สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในจังหวัดนครปฐม พบว่า มีผู้ป่วยสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง ซึ่งมีอัตราป่วยสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย โดยมีจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสม 683 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 75.20 ต่อประชากรแสนคน

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค จึงมีมาตรการสำคัญ เพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกไม่ให้มีการระบาด และขยายวงกว้าง ดังนี้ 1.ให้หน่วยงานราชการ ติดตามอย่างใกล้ชิด  และวิเคราะห์สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง 2.ป้องกันผู้ป่วยเสียชีวิต โดยการจัดตั้ง Dengue Corner และการใช้ Dengue Chart ในการติดตามรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออก 3.การควบคุมยุง โดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกบ้าน ทุกพื้นที่ ทุกสัปดาห์ เช่น สถานที่ราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล 4.พัฒนาความรอบรู้ของประชาชน ให้เกิดความตระหนักว่าการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเป็นหน้าที่ของทุกคนต้องช่วยกันป้องกัน ด้วยมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ได้แก่ เก็บบ้าน  เก็บขยะ เก็บภาชนะใส่น้ำ เพื่อชุมชนของเราจะได้ไม่มีผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก รวมถึงไข้ปวดข้อยุงลายและไข้ซิก้า

ด้านนายแพทย์พรพัฒน์ ภูนากลม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีการมอบหมายและสั่งการเพิ่มเติมมาตรการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามมาตรการ 3 ประเด็น ได้แก่ 1.ให้ทุกอำเภอทบทวนสถานการณ์ในระดับตำบลเพื่อประเมินสถานการณ์โรคไข้เลือดออก 2.เน้นมาตรการ มาตรการ 3 เก็บ 5 ส. ซึ่ง 3 เก็บ คือ เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก เก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย และเก็บน้ำ ปิดให้มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ไม่ให้ยุงลายวางไข่ และ5 ส.คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย ทั้งในที่ทำงาน บ้าน โรงพยาบาล โรงเรียน โรงงาน วัด 3.ประเมินความสามารถและทักษะในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจเพื่อวิเคราะห์ ประเมินการปฏิบัติ ออกพื้นที่ให้ความรู้แก่ประชาชนร่วมถึงการเชื่อมการเฝ้าระวังไปยังคลินิกเอกชนและร้านขายยา อีกด้วย

555 total views, 3 views today

Facebook Comments

You may have missed

Don`t copy text!
0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap