ผู้ลงทุนอ่วม!ถูกเก็บภาษีกองทุนตราสารหนี้15%

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ผู่สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้ พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562 ซึ่งสาระสำคัญของการแก้ไขพ.ร.บ.ฉบับนี้ คือ การจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ของกองทุนรวม ในอัตราร้อยละ 15 จากเดิมที่ไม่เคยมีการจัดเก็บภาษี ส่งผลให้ผู้ลงทุนตราสารหนี้ต้องรับภาระจากภาษีทำให้กระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุน

อ่านรายละเอียด : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0103.PDF

792 total views, 3 views today

Facebook Comments

You may have missed

Don`t copy text!
0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap