รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ สั่งการ อบต.หลักเหลี่ยมแก้ปัญหาเราษฎรขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภค

จากสาเหตุน้ำประปาขุ่นและไม่ค่อยไหล นั้น นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ขอให้ อบต.หลักเหลี่ยม ประสานงานกับอำเภอ และ ปภ.จังหวัด หาทางแก้ปัญหาเร่งด่วน สำหรับปัญหาที่พบ นายจันทึก นาสิงห์ทอง ราษฎรบ้านหนองคอนเตรียม ได้เผยว่า น้ำประปาไม่ค่อยไหลบางที่ 4-5 วันค่อยมาทีหนึ่ง สภาพน้ำก็ขุ่น ไม่สามารถใช้อาบได้ และแช่ข้าวเหนียวนึ่งไม่ได้ ต้องใช้น้ำในโอ่งที่เก็บไว้ดื่ม หากไม่รีบแก้ไขเมื่อน้ำโอ่งหมดและฝนไม่ตกคงเดือดร้อนมากขึ้น

นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า ปัญหานี้ทางรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ให้นโยบายชัดเจนว่าทุกอำเภอต้องมีศูนย์ช่วยเหลือราษฎรในการแก้ปัญหาภัยแล้งโดยเฉพาะน้ำอุปโภคบริโภคต้องไม่ขาดแคลน ในกรณีตำบลหลักเหลี่ยม ให้ทาง อบต. และอำเภอประสานไปยัง สำนักงาน ปภ.ว่าจะแก้ปัญหาเร่งด่วนอย่างไร หากมีแหล่งน้ำอื่นอยู่ใกล้ก็ให้สูบน้ำเข้ามาเติมในการทำประปา หากไม่ได้ก็ให้หาวิธีแจกจ่ายบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน

นายสุรชัย ศรีสมชัย นายก อบต.หลักเหลี่ยม ได้กล่าวว่า หนองคอนเตรียมที่ใช้เป็นแหล่งน้ำทำประปา มีปัญหาน้ำไม่พอใช้คือนอกจากทำประปาแล้ว ยังมาราษฎรส่วนหนึ่งสูบน้ำทำนาปรัง ซึ่งการแก้ปัญหาตอนนี้ได้ทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยการใส่สารส้มและคลอรีน ให้น้ำใสและขอความร่วมมือให้ราษฎรช่วยกันประหยัดและให้มีการเปิดน้ำให้เป็นเวลา ในการแก้ปัญหาระยะยาวได้มีโครงการขุดลอกในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งขณะนี้ได้รับทราบว่ากรมทรัพยากรน้ำได้มีการสำรวจออกแบบแล้ว

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุรพล คุณภักดี
ผู้เรียบเรียง : สุพจน์ กาบแก้ว
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

744 total views, 3 views today

Facebook Comments

You may have missed

Don`t copy text!
0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap