กาฬสินธุ์นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.คัดกรองโรคต้นฤดูฝนที่อำเภอนามน

จังหวัดกาฬสินธุ์ นำส่วนราชการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. รัฐวิสาหกิจ ออกบริการประชาชน ตามโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน พร้อมเปิดจุดตรวจสุขภาพ คัดกรองโรค ป้องกันโรคภัยที่จะมาคุกคามสุขภาพในต้นฤดูฝน ขณะที่ผลการคัดกรองโรคพบเบาหวานครองแชมป์อันดับหนึ่ง

ที่โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยมีนายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัด จ.กาฬสินธุ์ นำส่วนราชการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. รัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการเหล่ากาชาด ออกหน่วยบริการประชาชน มีนายจันทร์เทพ เทพพุทธางกูร ปลัดอำเภอนามน นพ.จารึก ประคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนามน ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชน นักเรียน ร่วมโครงการและรับบริการจำนวนมาก

นายสนั่น พงษ์อักษร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์กล่าวว่า โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยนำส่วนราชการ พร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และรัฐวิสาหกิจ ให้บริการประชาชน เป็นโครงการที่ทาง จ.กาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดหมุนเวียนกันไปในแต่ละรอบเดือน ทุกอำเภอ ทุกตำบล เพื่อให้ประชาชน ได้เข้าถึงการบริการจากภาครัฐ วิสาหกิจ อย่างทั่วถึง โดยตั้งโต๊ะให้คำปรึกษา รับร้องร้องทุกข์ ได้จับจ่ายใช้สอยสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนราคาประหยัด ร้านธงฟ้าราคาถูก รวมทั้งมอบพันธุ์ไม้ พันธุ์ปลา ถุงยังชีพและทุนการศึกษา แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และเด็กนักเรียนที่ผลการเรียนดี ฐานะยากจนอีกด้วย

นายสนั่น กล่าวอีกว่า ในส่วนของการให้บริการของหน่วยแพทย์ พอ.สว.เคลื่อนที่นั้น พบว่าประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เข้ามาตรวจเช็คสุขภาพ และคัดกรองโรคเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่พบเป็นโรคประจำตัวในกลุ่มผู้สูงอายุ เช่น เจ็บปวดตามกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นผลจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ขณะที่ในส่วนของการคัดกรองโรค ในภาพรวมพบว่ามีอาการของเป็นโรคเบาหวานมาเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งทางแพทย์ พยาบาล จะได้ให้คำแนะนำในการบำบัดรักษาต่อไป อย่างไรก็ตาม ในส่วนของโรคภัยที่มากับต้นฤดูฝน เช่น ไข้หวัด ปอดบวม โดยเฉพาะไข้เลือดออกนั้น ทางจังหวัดร่วมกับทางสาธารณสุข ได้กำชับให้โรงพยาบาลชุมชน อสม. ร่วมกันเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น พร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกัน ไม่ให้เกิดการเพาะพันธุ์และแพร่ระบาดของยุงลาย พาหะนำโรคไข้เลือดออก ที่อาจจะทำให้ผู้ได้รับเชื้อเสียชีวิตได้

870 total views, 3 views today

Facebook Comments

You may have missed

Don`t copy text!
0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap