สมาคมคนอาสา “หน่วยกู้ภัยร่วมใจกาฬสินธุ์” ขอเชิญผู้อาสาสมัครกู้ภัย หน่วยงานรัฐ เอกชน ร่วมฝึกอบรมบรรเทาสาธารณภัย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

วันที่ 31 มีนาคม 2562 ที่สมาคมคนอาสา อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สิบเอก ธนา วิสุตรานุกูล นายกสมาคมคนอาสา เปิดเผยว่าสมาคมคนอาสาร่วมกับเทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จะดำเนินการอบรมอาสาสมัครกู้ภัยของสมาคม พร้อมเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมมีคุณสมบัติ เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ดับเพลิง อาสาสมัครกู้ชีพ กู้ภัย ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยวัตถุประสงค์  เพื่อเสริมความรู้สร้างความตระหนักในบริหารจัดการสาธารณภัย และเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน เพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานป้องกันภัย พัฒนาเทคนิคตลอดจนทักษะในการปฏิบัติงานด้านกู้ชีพได้แก่หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น(FR) เพื่อดูแลช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ และขณะนำส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัย ตลอดจนเรียนรู้วิธีกู้ภัย จากสาธารณภัยประเภทต่างๆ ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ กู้ชีพ-กู้ภัย ในการช่วยลดภาวการณ์บาดเจ็บ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ต่างๆด้านการกู้ชีพ – กู้ภัย ที่เป็นไปตามมาตรฐานของสากล เพื่อช่วยดูแล ความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยและมีเครือข่ายการปฏิบัติงานกู้ชีพ-กู้ภัย ที่มีความพร้อมในการ ช่วยเหลือประชาชนครอบคลุมในทุกพื้นที่  โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมชั่วคราว เทศบาลตำบลหนองหิน ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 063-4109318 คุณพงศ์วริศ ทองเสน 094-2872797 คุณสิทธิ์ศักดิ์ ภูทองเงิน สำหรับอุปกรณ์ที่สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมต้องเตรียมมาของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้าในการฝึก เน้นแห้งง่าย ซับเหงือ(แขนยาว) ชุดกีฬา (เสื้อคอกลม,กางเก่งวอร์ม, สำหรับกายบริหารตอนเช้า)  อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล PPE (Personal Protection Equipment) เช่น หมวกเซฟตี้,อุปกรณ์กู้ภัยส่วนตัว ,ถุงมือ,สนับเข่า-ศอก,แว่นตา,ชุดหมีกู้ภัย,รองเท้าแบบหุ้มข้อ(ถ้ามี)  SCUBA (Self-Contained Underwater Breathing Apparatus) อุปกรณ์ที่ช่วยหายใจใต้น้ำ รองเท้าแตะ สบู่,ยาสีฟัน ไฟฉาย  ยารักษาโรค (ผู้มีโรคประจำตัว) เบาหวาน.กระเพาะอาหาร,หัวใจ,ความดันโลหิต ยากันยุง เต็นท์นอนกลางแจ้ง เครื่องนอน เช่น หมอน , ผ้าห่ม เป็นต้น

1,854 total views, 15 views today

Facebook Comments

You may have missed

Don`t copy text!
0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap