กู้ภัยกาฬสินธุ์ติวเข้มอาสาสมัครรุ่นน้อง เตรียมพร้อมรับสาธารณภัย

วันที่  16 มิถุนายน 2562  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์  นางถนอมขวัญ เนตรไธสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน พร้อมด้วย ส.อ.ธนา วิสุตรานุกูล นายกสมาคมคนอาสา (หน่วยกู้ภัยร่วมใจกาฬสินธุ์) คณะกรรมการสมาคมคนอาสา เป็นประธานการฝึกอบรมปฎิบัติการบรรเทาสาธารณภัยด้านกู้ชีพ-กู้ภัย โดยมีกำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 การฝึกอบรมในครั้งนี้จะเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางรถ การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำ การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมีละวัตถุอันตราย การดับแก๊สในครัวเรือน การผจญเพลิงอย่างถูกวิธี ตามหลักวิชาการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยอาสาสมัครกู้ภัยในภาคตะวันออเฉียงเหนือหลายหน่วยงาน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และประชาชนผู้ที่สนใจเข้าการฝึกครั้งนี้กว่า 70 คน

ส.อ.ธนา วิสุตรานุกูล นายกสมาคมคนอาสา กล่าวว่า การฝึกอบรมปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยด้านกู้ชีพ-กู้ภัย ถือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกายจิตใจของผู้เข้าอบรม หากผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติการครบตามหลักสูตร ระยะเวลา 1 คืน 2 วัน ผู้เข้าอบรมก็จะมีความรู้ด้านปฏิบัติการกู้ชีพกู้ชีพ ได้เป็นอย่างดี  ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานจริงจะทำให้ผู้ประสบเหตุมีความปลอดภัยจาการช่วยเหลืออีกด้วย

 1,237 total views,  2 views today

Facebook Comments

You may have missed

Don`t copy text!
0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap