จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จ.กาฬสินธุ์ พัฒนาปรับปรุง ทำความสะอาดสะพานเทพสุดา

จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดกาฬสินธุ์ ทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาปรับปรุง ทำความสะอาดสะพานเทพสุดา 

วันนี้ (19 กรกฎาคม 2562) ที่บริเวณเกาะมหาราช สะพานเทพสุดา ฝั่งบ้านหนองสามขา ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดกาฬสินธุ์ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอหนองกุงศรี อำเภอสหัสขันธ์ นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา กว่า 4,000 คน ร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาปรับปรุง ทำความสะอาดสะพานเทพสุดา เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สง่างาม สะอาดตา โดยผู้มาร่วมกิจกรรมต่างได้มาร่วมกันทำความดี เสียสละส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

สำหรับสะพานเทพสุดา แห่งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯพระราชทานนาม เป็นสะพานเชื่อมโยงการคมนาคมของประชาชนชาวอำเภอสหัสขันธุ์ และอำเภอหนองกุงศรี อีกทั้งยังเป็นสะพานข้ามน้ำจืดที่ยาวที่สุดในประเทศไทย โดยมีระยะทางยาว 2,040 เมตร 

1,368 total views, 18 views today

Facebook Comments

You may have missed

Don`t copy text!
0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap