จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค

จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ที่หอประชุมโรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การมอบเงินสงเคราะห์เด็กและครอบครัวยากจน จำนวน 15 รายๆละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 บาท การมอบอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของให้กับนักเรียนยากจน และการเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง โรงเรียนคำไฮวิทยา โรงเรียนหอไตรราษฎร์บำรุง และโรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา รวมจำนวน 300 คน 

นางกรรณิกา กองฉลาด ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่า ตามที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯรับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน มาเป็นปีที่ 21 ในปีนี้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงร่วมกับสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารและกิจกรรมอื่นๆขึ้นดังกล่าว

789 total views, 3 views today

Facebook Comments

You may have missed

Don`t copy text!
0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap