จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร พัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ฯ

จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร อำเภอหนองกุงศรี ร่วมพัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ฯ หนองกุง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (28 กรกฎาคม 2562) ที่บริเวณสวนสาธารณะหนองกุง เทศบาลตำบลหนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ นายสุรสิทธิ์ ขันติพันธุกุล นายอำเภอหนองกุงศรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคส่วน จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอหนองกุงศรี ร่วมดำเนินโครงการ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ สวนสาธารณะหนองกุง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อ.หนองกุงศรีได้พิจารณาคัดเลือกให้สวนสาธารณะหนองกุง เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ฯ ของ อ.หนองกุงศรี

ซึ่งมีความสำคัญกับพี่น้องประชาชน เนื่องจากเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกาย รวมทั้งยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าปู่กุงศรี ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิที่ประชาชนชาว อ.หนองกุงศรีเคารพและศรัทธา โดยกำหนดดำเนินการพัฒนาที่สำคัญ เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม การปลูกต้นไม้ การดำเนินกิจกรรมดูแลรักษาความสะอาดและปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างต่อเนื่องอันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีการน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและความร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน โดย สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกุงศรีเป็น ผู้ที่รับผิดชอบในการดำเนินโครงการดังกล่าว

 1,400 total views,  2 views today

Facebook Comments

You may have missed

Don`t copy text!
0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap