ผู้ว่ากาฬสินธุ์คนใหม่น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการเป็นแนวทางการทำงาน (ชมคลิป)

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์คนใหม่ มอบนโยบายให้กับส่วนราชการ พร้อมน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการ สืบสาน รักษา ต่อยอด มาเป็นแนวทางการทำงานร่วมกันภายใต้แนวคิด we are kalasin มุ่งเป้าหมาย มั่งคั่งด้วยเกษตรปลอดภัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานประชุมมอบนโยบาย และพบปะหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อมวลชน โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร และนายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพบปะ โดยนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ได้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคการเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อมวลชน ได้ทำงาน ประสานความร่วมมือ เดินไปข้างหน้าพร้อมกันภายใต้แนวคิด we are kalasin พร้อมสานต่องานเดิมโดยเฉพาะโครงการสำคัญ เช่น โครงการกาฬสินธุ์แฮปปี้เนสโมเดล ซึ่งได้น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “สืบสาน รักษา ต่อยอด” มาเป็นแนวทางการทำงาน เน้นการลงพื้นที่พบปะประชาชนอย่างใกล้ชิด มุ่งเป้ายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ว่า มั่งคั่งด้วยเกษตรปลอดภัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างการรับรู้ในรูปแบบ 3 ธรรม คือ ธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว ยกระดับผ้าไหมแพรวา

ทั้งนี้ ด้านยาเสพติดซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดเป้าหมายของการแพร่ระบาดยาเสพติด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แนวทางการทำงานคือต้องเกาให้ถูกที่คัน ตนพร้อมทำงานร่วมกัน ทั้งตำรวจ หน่วยงานความมั่นคง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแล เพื่อให้ยาเสพติดหมดไปจากจังหวัดกาฬสินธุ์โดยเร็ว

โดยนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ได้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคการเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อมวลชน ได้ทำงาน ประสานความร่วมมือ เดินไปข้างหน้าพร้อมกันภายใต้แนวคิด we are kalasin พร้อมสานต่องานเดิมโดยเฉพาะโครงการสำคัญ เช่น โครงการกาฬสินธุ์แฮปปี้เนสโมเดล ซึ่งได้น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “สืบสาน รักษา ต่อยอด” มาเป็นแนวทางการทำงาน เน้นการลงพื้นที่พบปะประชาชนอย่างใกล้ชิด มุ่งเป้ายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ว่า มั่งคั่งด้วยเกษตรปลอดภัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างการรับรู้ในรูปแบบ 3 ธรรม คือ ธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว ยกระดับผ้าไหมแพรวา

ทั้งนี้ ด้านยาเสพติดซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดเป้าหมายของการแพร่ระบาดยาเสพติด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แนวทางการทำงานคือต้องเกาให้ถูกที่คัน ตนพร้อมทำงานร่วมกัน ทั้งตำรวจ หน่วยงานความมั่นคง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแล เพื่อให้ยาเสพติดหมดไปจากจังหวัดกาฬสินธุ์โดยเร็ว

474 total views, 18 views today

Facebook Comments

You may have missed

Don`t copy text!
0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap