“อุตตม” ลั่นเปิดให้เช่าที่ดิน หนุนสังคมฐานรากเข้าถึงที่ทำกินและที่อยู่อาศัย นำร่อง ที่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมเดินหน้าเพิ่มการเข้าถึงโอกาสด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน รวมไปถึงการจัดพื้นที่ค้าขายให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก โดยนำร่องพื้นที่ ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวว่าธนารักษ์ประชารัฐ เปิดให้เช่าที่ดิน หนุนสังคมฐานรากเข้าถึงที่ทำกินและที่อยู่อาศัย

การเข้าถึงโอกาสด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน รวมไปถึงการจัดพื้นที่ค้าขายให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก

ล่าสุดกรมธนารักษ์ได้ดำเนินการนโยบายดังกล่าว ผ่านโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” และ โครงการ “ทำชุมชนให้เป็นที่ประชุมในที่ราชพัสดุ”

สำหรับโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสด้านที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกิน ผ่านการรับรองสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินรัฐ หรือ “ที่ราชพัสดุ” โดยเป็นการแก้ไขการบุกรุกครอบครองพื้นที่เพื่ออยู่อาศัยและทำกินที่ผิดกฎหมายให้ถูกกฎหมาย หรือเปลี่ยนจาก “ผู้บุกรุก” เป็น “ผู้เช่า” ในราคาถูก

รายละเอียดการเช่าที่ดินเพื่อการเกษตร ค่าเช่าไร่เพียงละประมาณ 200 บาทต่อปี ส่วนที่ดินอยู่อาศัยกำหนดราคาแค่ ตร.ว.ละ 25 ส.ต.ต่อเดือน หรือ 100 ต.ร.ว. เสียค่าเช่า 300 บาทต่อปีเท่านั้น

ทั้งนี้พี่น้องประชาชนจะได้อยู่อาศัยและมีที่ดินทำกิน ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีปัญหาทางกฎหมายใดๆ เพราะการเช่าที่ราชพัสดุ คือการถือสิทธิที่มีกฎหมายรองรับ ที่สำคัญเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยในปีงบประมาณ 2563 นี้ ได้ตั้งเป้าจะเปิดให้ประชาชนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการได้ประมาณ 50,000 ราย

FB : ดร.อุตตม สาวนายน

ส่วนโครงการ “ทำชุมชนใหม่เป็นที่ประชุมในที่ราชพัสดุ” เป็นการจัดหาพื้นที่จำหน่ายสินค้า เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยมีรูปแบบเป็นที่ประชุมอเนกประสงค์ ทำกิจกรรมต่างๆ ของภาครัฐ เอกชน และชุมชน และเป็นพื้นที่จัดตลาดชุมชน เพื่อช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับพี่น้องในพื้นที่ เชื่อมโยงไปกับการท่องเที่ยวชุมชน ดึงคนจากภายนอกเข้ามา และยึดโยงให้คนภายในชุมชนไม่ต้องไปทำงานนอกพื้นที่ รายได้จะหมุนเวียนจากภายในชุมชน ครอบครัวได้อยู่ร่วมกันพร้อมหน้า เพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

โครงการดังกล่าว จะมีการนำร่องในที่ดินราชพัสดุของ ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่เศษ เป็นพื้นที่แรก ก่อนจะขยายไปยังพื้นที่ชุมชนอื่นๆอีกประมาณ 100 แห่งทั่วประเทศ ภายในปี 2563

พันธกิจของกรมธนารักษ์ต่อจากนี้ จะไม่ใช่แค่ การทำเหรียญกษาปณ์ เหรียญที่ระลึก การดูแลที่ราชพัสดุ หรือการประเมินราคาทรัพย์สิน แต่จะต้องร่วมช่วยเหลือประชาชน เพื่อการลดความเหลื่อมล้ำ ช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ สร้างความเข้มแข็งจากชุมชน ด้วยวิถีชุมชน ตามนโยบาย “ประชารัฐสร้างไทย” ของรัฐบาล อีกด้วย

273 total views, 27 views today

Facebook Comments

You may have missed

Don`t copy text!
0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap