กาฬสินธุ์ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลรัชกาลที่ 5 (ชมคลิป)

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตร และพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมรูปทรงม้า รัชกาลที่ 5 เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือวันปิยมหาราช

เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพิธีเริ่มจากจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสงฆ์ให้ศีล สวดพระพุทธมนต์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานพิธีได้ถวายผ้าไตร 10 ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ อนุโมทนา กรวดน้ำ โดยมีพระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) และรักษาการเจ้าคณะภาค 8 (ธรรมยุต)เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

จากนั้นนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ พ.อ.มานพ ไขขุนทด รองผอ.รมน.กาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัด จ.กาฬสินธุ์ นางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ พ.ต.อ.ออมสิน ตรารุ่งเรือง รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงาน จ.กาฬสินธุ์ นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นำคณะผู้พิพากษา ข้าราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาด พ่อค้า ประชาชนชาวกาฬสินธุ์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 57 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งข้าวสารอาหารแห้ง และสิ่งของต่างๆที่ประชาชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรครั้งนี้ ส่วนหนึ่งจะนำไปแจกจ่ายให้กับวัดที่อยู่ห่างไกลและมอบให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ต่อไป

จากนั้นเวลา 08.30 น.ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมรูปทรงม้า รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร คณะกรรมการเหล่ากาชาด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและประชาชนประกอบพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ และถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ทั้งนี้ในช่วงเย็นเวลา 19.00 น.จะมีพิธีจุดเทียน เพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ซึ่งทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาตินานัปการ ที่หน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า)

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราชเจ้า ทรงเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบราชสันติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 5 แห่งมหาจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2411 และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2453 พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงทศพิธราชธรรม ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่ยังประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติ ทั้งในด้านการปกครอง การเลิกทาส การทำนุบำรุงประเทศ การศึกษา การไฟฟ้า ไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ และสร้างสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ การนำระบบจากยุโรปมาใช้ในประเทศไทย ได้แก่ ใช้ธนบัตร และเหรียญบาท ใช้ระบบเขตการปกครองใหม่ เช่น มณฑลเทศาภิบาล จังหวัด และอำเภอ และสร้างรถไฟสายแรก คือ กรุงเทพฯ ถึงเมืองนครราชสีมา ลงวันที่ 1 มีนาคม ร.ศ.109 ซึ่งตรงกับพุทธศักราช 2433

291 total views, 27 views today

Facebook Comments

You may have missed

Don`t copy text!
0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap