ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย พื้นที่อำเภอหนองกุงศรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จากพายุโซนร้อน โพดุล ในพื้นที่อำเภอหนองกุงศรี  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัย

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่หอประชุมเทศบาลตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จากพายุโซนร้อน โพดุล ในพื้นที่บ้านหนองกุงศรี หมูที่ 1 บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 4 และบ้านสะอาดนาดี หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จำนวน 198 ครัวเรือน รวมเป็นเงิน 2,032,553 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำ และเป็นค่าวัสดุซ่อมแซมหรือสร้างยุ้งและคอกสัตว์

 แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

1,074 total views, 3 views today

Facebook Comments

You may have missed

กรุณากดถูกใจเพจ Like Page

เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมข่าวหนองกุงศรี


This will close in 15 seconds

Don`t copy text!
0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap