กาฬสินธุ์คลายล็อกออกประกาศ ยกเลิกกักตัว 14 วัน (ยกเว้น กทม. บางจังหวัด และต่างประเทศ)

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 6 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
Share via
Copy link
Powered by Social Snap