ชาวบ้านร้องสายอะไรก็ไม่รู้หวั่นเกิดอันตรายกับประชาชนที่เดินวิ่งริมสะพานเทพสุดา

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากประชาชนที่ใช้สะพานเทพสุดา อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ พบลักษณะเป็นสายไฟหรือสายสัญญาณโทรศัพท์อยู่บริเวณช่องคนเดินบนสะพานเทพสุดา ซึ่งประชาชนอาจได้รับอันตราย

โดยสายสัญญาณดังกล่าวบนผิวช่องสำหรับประชาชนเดินวิ่ง ทำกิจกรรมชมวิว และออกกำลังกาย คาดว่าสายดังกล่าวเป็นสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตใช้เชื่อมต่อสัญญาณระหว่างอำเภอหนองกุงศรีกับอำเภอสหัสขันธ์ ซึ่งสร้างความไม่สบายใจกับประชาชนที่พบเห็นจึงอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าดำเนินการแก้ไขให้สายสัญญาณโทรศัพท์หรืออินเตอร์เน็ตอยู่ถูกที่ถูกทางต่อไป

Share via
Copy link
Powered by Social Snap