ด่วน !! อำเภอหนองกุงศรี รับสมัครงานเงินเดือน 15,000 บาท รวม 18 อัตรา

ด่วนที่สุด !! อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) เงินเดือน 15,000 บาท รวม 18 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 กันยายน 2563 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือก

Share via
Copy link
Powered by Social Snap