ชาวกาฬสินธุ์ร่วมสืบสานประเพณีบุญข้าวสาก

ประชาชนชาวตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ร่วมสืบสานประเพณีบุญข้าวสาก โดยนำข้าว อาหารคาว หวาน ผลไม้ และข้าวต้มห่อใบตองเข้าวัดทำบุญ เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ญาติสนิทมิตรสหายที่ล่วงลับไปแล้ว และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ซึ่งเป็นการสืบทอดประเพณีบุญตามฮีต12 หรือบุญ 12 เดือนของชาวอีสาน

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 2 กันยายน 2563 ที่วัดดงสวาง ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ชาวบ้านดงสวาง ม.5 และบ้านใหม่คำ ม.14 ต.ห้วยโพธิ์ กว่า 200 คน ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญข้าวสาก โดยการห่อข้าว อาหาร คาว หวาน ผลไม้ใส่สำรับ ข้าวต้มมัด ขนมเทียน และข้าวห่อใบตองกล้วย หรือที่เรียกว่าห่อข้าวน้อยใส่ตะกร้าจุดธูปเทียนกล่าวถวายข้าวสาก ก่อนที่จะนำสำรับอาหารและห่อข้าวน้อยไปวางที่หน้าสถานที่เก็บอัฐิ จุดธูปเทียนเชิญดวงวิญญาณ และเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ญาติสนิทมิตรสหาย พ่อ แม่ พี่ น้อง ปู่ ย่า ตายาย บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว และเจ้ากรรมนายเวรทั้งเปรตสัตว์โลกทั้งหลายที่ได้ร่วมกรรมดี กรรมชั่วมาด้วยกันให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศล ซึ่งเป็นการสืบทอดบุญประเพณีฮีต 12 หรือบุญ 12 เดือนของชาวอีสาน

สำหรับบุญข้าวสากชาวบ้านจะร่วมกันทำในวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ประจำทุกปี เป็น 1 ใน 12 ประเพณีบุญ 12 เดือนของชาวอีสาน โดยทุกหลังคาเรือนหลังจากห่อข้าวต้มเสร็จแล้วจะมีการจัดเตรียมข้าวของใส่ตะกร้าหรือสำรับเข้าวัดทำบุญข้าวสาก ทั้งนี้บุญข้าวสากเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ญาติพี่น้องชาวบ้านจะต้องนำเอาสิ่งของที่มีอยู่ในครัวเรือน ที่ขาดไม่ได้คือ พริก มะเขือ เกลือ ปลาร้าใส่เข้าไปด้วย เนื่องจากเป็นที่จำเป็นที่ผู้ล่วงลับต้องใช้ในภพหน้า นอกจากนี้ยังมีการนำเอาผลไม้ เช่น ส้มโอ ส้ม ขนมเทียน ข้าวต้มมัดใส่ตะกร้าแลกกับเพื่อนบ้าน ซึ่งนอกจากจะเป็นการทำบุญให้กับญาติแล้ว ยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์ของคนในชุมชนอีกด้วย


เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 2 กันยายน 2563 ที่วัดดงสวาง ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ชาวบ้านดงสวาง ม.5 และบ้านใหม่คำ ม.14 ต.ห้วยโพธิ์ กว่า 200 คน ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญข้าวสาก โดยการห่อข้าว อาหาร คาว หวาน ผลไม้ใส่สำรับ ข้าวต้มมัด ขนมเทียน และข้าวห่อใบตองกล้วย หรือที่เรียกว่าห่อข้าวน้อยใส่ตะกร้าจุดธูปเทียนกล่าวถวายข้าวสาก ก่อนที่จะนำสำรับอาหารและห่อข้าวน้อยไปวางที่หน้าสถานที่เก็บอัฐิ จุดธูปเทียนเชิญดวงวิญญาณ และเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ญาติสนิทมิตรสหาย พ่อ แม่ พี่ น้อง ปู่ ย่า ตายาย บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว และเจ้ากรรมนายเวรทั้งเปรตสัตว์โลกทั้งหลายที่ได้ร่วมกรรมดี กรรมชั่วมาด้วยกันให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศล ซึ่งเป็นการสืบทอดบุญประเพณีฮีต 12 หรือบุญ 12 เดือนของชาวอีสาน

สำหรับบุญข้าวสากชาวบ้านจะร่วมกันทำในวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ประจำทุกปี เป็น 1 ใน 12 ประเพณีบุญ 12 เดือนของชาวอีสาน โดยทุกหลังคาเรือนหลังจากห่อข้าวต้มเสร็จแล้วจะมีการจัดเตรียมข้าวของใส่ตะกร้าหรือสำรับเข้าวัดทำบุญข้าวสาก ทั้งนี้บุญข้าวสากเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ญาติพี่น้องชาวบ้านจะต้องนำเอาสิ่งของที่มีอยู่ในครัวเรือน ที่ขาดไม่ได้คือ พริก มะเขือ เกลือ ปลาร้าใส่เข้าไปด้วย เนื่องจากเป็นที่จำเป็นที่ผู้ล่วงลับต้องใช้ในภพหน้า นอกจากนี้ยังมีการนำเอาผลไม้ เช่น ส้มโอ ส้ม ขนมเทียน ข้าวต้มมัดใส่ตะกร้าแลกกับเพื่อนบ้าน ซึ่งนอกจากจะเป็นการทำบุญให้กับญาติแล้ว ยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์ของคนในชุมชนอีกด้วย

Share via
Copy link
Powered by Social Snap