สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แจ้งเตือนข่าวปลอม “ใบข่อยดำแก้โรคมะเร็ง”

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง “ใบข่อยดำแก้โรคมะเร็ง” กรมการแพทย์ โดย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าใบข่อยดำไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็งและไม่สามารถนำมาใช้รักษามะเร็งได้

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ข่อยดำมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Clerodendrum disparifolium เป็นไม้พุ่ม อยู่ในวงศ์ Lamiaceae มีชื่อเรียกอื่นๆ เช่น ดังหวาย แม่ยายถมลูกเขย หรือเครือสังฆาต จากการสืบค้นข้อมูลพบว่าใบข่อยดำประกอบด้วยสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มฟลาโวนอยด์ สเตียรอยด์ และสารประกอบฟีนอลิก อย่างไรก็ตามการศึกษาด้านสรรพคุณทางการแพทย์ของข่อยดำมีจำนวนน้อย อีกทั้งยังเป็นเพียงการศึกษาระดับเซลล์และสัตว์ทดลองเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่มีข้อมูลเพียงพอและไม่สามารถสรุปได้ว่าข่อยดำสามารถนำมารักษาผู้ป่วยมะเร็งได้

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวเสริมว่า การใช้สมุนไพรอาจส่งผลข้างเคียงกับผู้ใช้ได้ ดังนั้นควรศึกษารายละเอียดด้านสรรพคุณ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา และวิธีการใช้สมุนไพรอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาและขอคำแนะจากแพทย์ก่อนใช้

Share via
Copy link
Powered by Social Snap