จ.กาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9

   ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

        นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย

        เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังเก่า ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

        เวลา 08.30 น.พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังเก่า ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

        เวลา 09.30 น. กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ณ หนองสาธารณะกุดยางสามัคคี ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

        เวลา 10.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

        เวลา 18.00 น. พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

        จึงขอเชิญชวนพสกนิกรชาวกาฬสินธุ์ สวมใส่เสื้อสีเหลือง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อชาวกาฬสินธุ์ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201203115949807

Share via
Copy link
Powered by Social Snap