กาฬสินธุ์พิพิธภัณฑ์สิรินธรจัดงานครบรอบ 12 ปีเปิดโลกธรณีวิทยาไดโนพาเลาะ ปี 2


พิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดกาฬสินธุ์จัดงานครบรอบ 12 ปี เปิดโลกธรณีวิทยาเล่าเรื่องไดโนเสาร์ เลาะกาฬสินธุ์ ถิ่นวัฒนธรรม ไดโนพาเลาะปี 2 ระหว่างวันที่ 4-6 และ 8-13 ธันวาคม 2563 เชิญชมของดีเมืองกาฬสินธุ์

ที่พิพิธภัณฑ์สิรินธร อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายมนตรี เหลืองอิงคสุด รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี พร้อมด้วยนางสาวอรอุมา สุ่มมาตย์ ผอ.พิพิธภัณฑ์สิรินธร นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมือง นายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันเปิดงานเปิดโลกธรณีวิทยาเล่าเรื่องไดโนเสาร์ เลาะกาฬสินธุ์ ถิ่นวัฒนธรรม “ไดโนพาเลาะ ” ซึ่งพิพิธภัณฑ์สิรินธร อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 12 ปี โดยมีนักท่องเที่ยวและประชาชนร่วมงานจำนวนมาก

โดยกิจกรรมพิธีเปิดนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายมนตรี เหลืองอิงคสุด รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีได้นั่งไดโนเสาร์เข้าไปในงาน และมีการแสดงของประชาชนจากหมู่บ้านต่างๆตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน

นายมนตรี เหลืองอิงคสุด รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กล่าวว่า ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว หรือ พิพิธภัณฑ์สิรินธร ได้เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี พ.ศ. 2550 ถือเป็นศูนย์วิจัยเกี่ยวกับไดโนเสาร์และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทย โดยได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีว่า “พิพิธภัณฑ์สิริธร” ซึ่งในโอกาสครบรอบ 12 ปี จึงได้จัด เทศกาลที่ไดโนเสาร์จะพาเลาะ(ท่องเที่ยว) ถิ่นไดโนเสาร์ ในวันที่ 4-6 และ 8-13 ธันวาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร พบกับ ของดีเมืองกาฬสินธุ์ การออกร้านสินค้าพื้นเมือง การแสดงทางวัฒนธรรมบนเวทีกลาง นิทรรศการทรัพย์ในดิน ถิ่นอีสาน พร้อมกิจกรรม workshop และพาเลาะแหล่งซากดึกดำบรรพ์อันทรงคุณค่าของจังหวัดกาฬสินธุ์

ด้านนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า กิจกรรมเปิดโลกธรณีวิทยา เล่าเรื่องไดโนเสาร์ เลาะกาฬสินธุ์ถิ่นวัฒนธรรม เป็นส่วนสำคัญของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ สร้างการมีส่วนร่วมให้กับชุมชน ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงของแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยากับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น แสดงออกถึงวัฒนธรรมอันดีงาม บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและความมีเสน่ห์ของชาวอำเภอสหัสขันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
โดยในกิจกรรมในงาน ไดโนพาเลาะ ปี 2 ระหว่างวันที่ 4-13 ธันวาคม 2563 นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเพจพิพิธภัณฑ์สิรินธร-Dinosaurmuseumหรือ[email protected]: @Sirindhornmuseum หรือหมายเลขโทรศัพท์ 043-871-613 ต่อ 118-119

Share via
Copy link
Powered by Social Snap