ตรวจสอบผลการเลือกตั้งนายกองค์ อบจ.กาฬสินธุ์และ ส.อบจ.กาฬสินธุ์ ไม่เป็นทางการ

ตรวจสอบผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งการนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ นายชานุวัฒน์ วรามิตร เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งส่วน ส.อบจ.อำเภอหนองกุงศรี เขต 1 นายจำลอง กุลชนะรงค์ เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งและ ส.อบจ.อำเภอหนองกุงศรี เขต 2 นายสุริยา ภูนวนทา เป็นผู้ชนะชนะการเลือกตั้ง

Share via
Copy link
Powered by Social Snap