กาฬสินธุ์เปิดช่องทางคัดกรองความเสี่ยงออนไลน์ผู้เดินทางมาจากสุมทรสาคร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดช่องทางประเมินความเสี่ยงของผู้เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคำแนะนำในการปฏิบัติตัวหากเป็นกลุ่มเสี่ยงเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทันที

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ค ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกาฬสินธุ์ เผยแพร่ข้อมูลแบบสำรวจผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร มายังจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงปัจจุบันสามารถบันทึกข้อมูลคัดกรองความเสี่ยงเบื้องต้น หากพบเป็นกลุ่มเสี่ยงจะมีเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ติดต่อกลับทันที ที่ https://forms.gle/wCCkMhNqP5xGxz6b9 หรือติดต่อสอบถามที่กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-019760 ต่อ 107

Share via
Copy link
Powered by Social Snap