จังหวัดกาฬสินธ์ขอความร่วมมืองดเว้นเผาทุกชนิดเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 พร้อมกำหนดโทษจำคุกและปรับ

จังหวัดกาฬสินธุ์ ออกประกาศจังหวัด เรื่องขอความร่วมมืองดเว้นการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปีงบประมาณ 2564 ดังงนี้

Share via
Copy link
Powered by Social Snap