ด่วน ! โรงเรียนอนุพลพรประดิษฐ์ ประกาศปิดเรียน 5-17 มกราคม 2564 ป้องกันโควิด-19

ตรวจสอบข้อมูลด่วน ! โรงเรียนอนุบาลพระประดิษฐ์ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศปิดสถานศึกษา 13 วัน ระหว่างวันที่ 5-17 มกราคม 2564 ทำความสะอาดอุปกรณ์การเรียน อาคาร และสถานที่ เพื่อป้องกันโรคโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 หลังพบมีการแพร่ระบาดและมีผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าโรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ ร อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ออกประกาศโรงเรียน ฉบับที่ 1 เรื่องมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (COVID-19) โดยมีในความดังนี้

1.ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ตั้งที่วันที่ 5-17 มกราคม 2564 และให้นักเรียนมาเรียนในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564

2.ขอความร่วมมือผู้ปกครอง นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนงดการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงและปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

3.โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ จะทำการสอนชดเชยให้กับนักเรียนภายหลังจากสถานการณ์เป็นปกติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยจะประกาศในทราบภายหลัง

4.ห้องธุรการของโรงเรียนเปิดทำการตามปกติ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น. ขอให้ผู้มาติดต่อได้สวมหน้ากากอนามัย และผ่านจุดคัดกรองของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด

Share via
Copy link
Powered by Social Snap