กาฬสินธุ์ ยืนยันยังปลอดภัย ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชี้แจงกรณีข่าวลือ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอหนองกุงศรี และอำเภอฆ้องชัย ซึ่งผลการตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแต่ไม่พบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 รายใหม่ในจังหวัดกาฬสินธุ์

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีข่าวลือ ว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 อยู่ใน พื้นที่อำเภอหนองกุงศรีและอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งข้อเท็จจริงคือ ในพื้นที่ทั้ง 2 อำเภอ มีผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มข้น มาเยี่ยมญาติในช่วงปีใหม่ หลังจากนั้นได้เดินทางกลับไปยังพื้นที่ต้นทาง พร้อมเข้าตรวจโรคโควิด-19 ปรากฏว่าติดเชื้อ จึงทำให้ ทีม 4 ทหารเสือ และทีมสอบสวนโรคสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ทั้ง 2 อำเภอ โดยการกักตัว เฝ้าสังเกตอาการ ตรวจคัดกรอง และปฏิบัติตนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 14 วัน ผลออกมาไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด – 19 รายใหม่ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

        

อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า แม้จะยังไม่พบ ผู้ติดเชื้อโควิค -19 รายใหม่ แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ประชาชนต้องไม่ตื่นตระหนก ไม่เชื่อกระแสข่าวลือ พร้อมดูแลสุขอนามัยของตนเอง ทั้งการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ ตรวจคัดกรอง และใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะเข้า- ออกในสถานที่ต่าง ๆ

Credit : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

Share via
Copy link
Powered by Social Snap