กาฬสินธุ์พร้อมเปิดแหลมโนนวิเศษหลังถูกสั่งปิดยาว (ชมคลิป)

อำเภอสหัสขันธ์ เมืองท่องเที่ยวหลักของ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมเปิดสถานที่ท่องเที่ยวรับมาตรการผ่อนคลายเฟส 4 เทศบาลต.โนนบุรี พร้อมบิ๊กคลีนนิ่งแหลมโนนวิเศษพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เปิดรับนักท่องเที่ยว ขณะที่วัดพุทธาวาสภูสิงห์บรรยากาศคึกคักมีประชาชนกว่า 1,000 คน เดินทางมาท่องเที่ยวตลอดทั้งวัน

วันที่ 15 มิ.ย. 63 นายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายคมสันต์ เสวยราช หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อ.สหัสขันธ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สหัสขันธ์ นางนฤมล สิงห์เงา ปลัดเทศบาล ต.โนนบุรี นายวิวุฒ คำมะภา กำนันต.โนนบุรี สาธารณสุข อ.สหัสขันธ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อกำหนดมาตรการหลังมาตรการผ่อนคลายเฟส 4 พร้อมเปิดเมืองรับการท่องเที่ยววิถี NEW NOEMAL อย่างพร้อมเพรียงกัน

นายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ กล่าวว่า พื้นที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ บริเวณแหลมโนนวิเศษ สะพานเทพสุดา ได้ถูกสั่งปิดรวมถึงแพอาหารนานกว่า 3 เดือน โดยมาตรการผ่อนคลายเฟส 4 ทางอำเภอได้ดำเนินการยึดประกาศจากกระทรวงมหาดไทย และจ.กาฬสินธุ์ เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติยังมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยบริเวณพื้นที่จะต้องมีการควบคุมจำนวนประชาชนหรือนักท่องเที่ยว ไม่ให้เกิดการแออัด ลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลง การตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างทางสังคม ที่จะต้องเข้มงวดอย่างมาก เพื่อให้เกิดวิถี NEW MORMAL ด้านการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะได้เที่ยวอย่างปลอดภัย ภายใต้เงื่อนไขตามมาตรการที่ทาง ศบค.ส่วนกลางกำหนดไว้ โดยใช้ระบบไทยชนะมาคัดกรองนักท่องเที่ยวอย่างพร้อมเพรียงกันทุกแห่ง

เนื่องจากพื้นที่อ.สหัสขันธ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์สิรินธร วัดพุทธาวาส ภูสิงห์ วัดพุทธนิมิตภูค่าว แหลมโนนวิเศษ และสะพานเทพสุดา นอกจากนี้รวมถึงการติดตั้งแอปพลิเคชั่นไทยชนะ ทั้งจุดแหล่งท่องเที่ยว สถานประกอบการ ร้านอาหาร ซึ่งทางอำเภอสหัสขันธ์ ได้ขอให้กำลังเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามาร่วมบูรณาการ เน้นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่ยังจะต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัย และร่วมป้องกันโควิด-19

ขณะที่บริเวณลานธรรมมรรค 8 วัดพุทธาวาสภูสิงห์ บนยอดเขาภูสิงห์ มีประชาชนทยอยเดินทางมากราบไหว้พระพรหมภูมิปาโล และชมทัศนียภาพที่สวยงามจำนวนมาก จากรายงานจำนวนนักท่องเที่ยวพบว่าเสาร์-อาทิตย์ ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเฉลี่ยวันละ 1,000 คน โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่วัดพุทธาวาสภูสิงห์ มีความต้องการไหว้พระขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล รวมถึงให้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 หมดไปจากประเทศไทยโดยเร็ว ซึ่งทางวัดได้ตั้งจุดคัดกรองเข้า – ออกทางเดียว ให้นักท่องเที่ยวทุกคนลงชื่อ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ รับการตรวจวัดไข้ ทุกคนจะต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย และบังคับใช้การเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ทั้งนี้ทางวัดได้เปิดบันไดสวรรค์ หลังปิดนานกว่า 2 เดือน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินขึ้นบนยอดเขารวมถึงการบริการรถรับส่งขึ้นยอดเขา ซึ่งประชาชนหรือนักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวได้ทุกวัน

Share via
Copy link
Powered by Social Snap