“โคกสนาม” คือสมบัติของชาติที่ชาวหนองกุงศรีควรรู้และช่วยกันรักษา

ชาวโลกอินเตอร์เน็ตอาจสงสัย “โคกสนาม” มีที่ไปที่มาอย่างไรถึงได้ชื่อโคกสนามพื้นที่ป่าเต็งรังเขตพื้นที่ตำบลลำหนองแสน และตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

“โคกสนาม” คือสนามบินเก่าในสมัยกองทัพอากาศมาทั้งฐานทัพบริเวณป่าเต็งรัง และต่อมาสิ้นสุดภารกิจชาวบ้านจึงเรียกป่าแห่งนี้ว่าโคกสนาม ความหมายคือ โคก (ภาษาอีสาน) ความหมายคือ ป่า และสนาม ย่อมาจาก สนามบิน เวลาผ่านไปหลายสิบปีกองทัพอากาศและโอนย้ายความรับผิดชอบพื้นที่โคกสนามมาให้กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ในฐานะพื้นที่ของรัฐดูแลในเวลาต่อมา

ในฤดูแล้ง “โคกสนาม” เผชิญกับการลูกลักลอบเผาป่าเป็นประจำทุกปี ซึ่งคาดว่าเป็นฝีมือมนุษย์ หรือ ปัญหาความร้อนทำให้ทำให้ไฟไหม้ตามธรรมชาติ ซึ่งไม่ผลพิสูจน์แน่ชัดอย่างแน่ชัดจากนักวิจัยหรือผู้ใดที่สามารถรับรองได้ว่าเกิดจากสาเหตุใด ซึ่งการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟไหม้โคกสนามต้องอาศัยชาวบ้านที่ทำไร่ทำนาอยู่บริเวณโดยรอบพื้นที่โคกสนามเป็นกำลังสำคัญที่คอยสอดส่องให้ให้เกิดปัญหาไฟไหม้ เพื่อให้ธรรมชาติโคกสนามสมบัติของชาวหนองกุงศรี สืบอยู่ตลอดไป

หมาล่าเนื้อ 15 มีนาคม 2564

Share via
Copy link
Powered by Social Snap