รร.หนองกุงศรีวิทยาคม ปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 ที่หอประชุมโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมได้พิธีปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรักความผูกพันระหว่างศิษย์กับครู ระหว่างศิษย์กับสถาบันการศึกษา ซึ่งพิธีในครั้งนี้ประกอบด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน การให้โอวาทของผู้บริหารโรงเรียนและตัวแทนครู พิธีการผูกข้อมือ

Share via
Copy link
Powered by Social Snap