มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ออกมาตรการป้องกันฯ (Covid-19) ฉบับที่ 6

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ออกประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ฉบับที่ 6

https://www.ksu.ac.th/th/wp-content/uploads/Doc1000.pdf

Share via
Copy link
Powered by Social Snap