กาฬสินธุ์วันนี้พบติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 4 รายรวมผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ 20 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยพบผู้ป่วยรายใหม่ 4 ราย ผู้ป่วยเดิม 16 ราย รวมมีผู้ป่วยสะสม 20 ราย ทุกรายรักษาอยู่ในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์

วันนี้ (18 เมษายน 2564) เวลา 08.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยพบผู้ป่วยรายใหม่ 4 ราย ผู้ป่วยเดิม 16 ราย รวมมีผู้ป่วยสะสม 20 ราย ทุกรายรักษาอยู่ในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์

ผู้ป่วยเดิม รายที่ 1 – 16 ศูนย์อำนวยการฯ ได้แถลงไปแล้วเมื่อวันที่ 11 – 17 เมษายน 2564 สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ ประกอบด้วย

รายที่ 17 ของการระบาดระลอกเดือนเมษายน 2564 เพศชาย อายุ 28 ปี มีโรคประจำตัว เป็นผู้ป่วยติดบ้าน ภูมิลำเนาตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดร่วมบ้านกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 12 ของการระบาดระลอกเดือนเมษายน 2564  ซึ่งเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงในต่างจังหวัด เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 ด้วยอาการไข้ ถ่ายเหลว อาเจียน

รายที่ 18 ของการระบาดระลอกเดือนเมษายน 2564 เพศหญิง อายุ 40 ปี ว่างงาน ภูมิลำเนาตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดร่วมบ้านเดียวกันกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 14 ของการระบาดระลอกเดือนเมษายน 2564 ซึ่งเชื่อมโยงกับสถานประกอบการในต่างจังหวัด ไม่มีอาการป่วย

รายที่ 19 ของการระบาดระลอกเดือนเมษายน 2564 อายุ 51 ปี อาชีพค้าขาย ภูมิลำเนาตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่มีอาการป่วย

รายที่ 20 ของการระบาดระลอกเดือนเมษายน 2564 เพศชาย อายุ 67 ปี เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภูมิลำเนาตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2564 ด้วยอาการไข้ รายที่ 19 และ 20 เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดร่วมบ้านผู้ติดเชื้อจากกรุงเทพมหานครที่เชื่อมโยงกับสถานบันเทิงในกทม.

การติดเชื้อในจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้ ยังเป็นการติดเชื้อในวงจำกัด พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่สำคัญ ได้แก่ 1.การเข้าไปในสถานบันเทิง 2.การเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงในต่างจังหวัด 3.การสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อทั้งที่แสดงอาการและยังไม่แสดงอาการในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงาน

ดังนั้นจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด โดยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 2 เมตร ไม่เข้าไปในสถานที่แออัดอากาศไม่ถ่ายเท ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สแกนไทยชนะหรือหมอชนะ

ท่านที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน หรือเดินทางเข้าไปในพื้นที่และช่วงเวลาเสี่ยงที่ศูนย์อำนวยการฯ ประกาศ ขอให้กักตัว 14 วัน และให้แจ้งรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ อสม.ใกล้บ้าน หรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 043-019760 ต่อ 107 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

Share via
Copy link
Powered by Social Snap