กาฬสินธุ์ วันนี้ (19 เมษายน 2564) พบผู้ป่วยโควิดเพิ่มอีก 4 ราย

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน 2564 จังหวัดกาฬสินธุ์พบผู้ป่วยเพิ่มวันนี้ 4 ราย รวมสะสม 24 ราย

วันนี้ (19 เมษายน 2564 ณ เวลา 08.00 น.) มีผู้ป่วยรายใหม่ 4 ราย ผู้ป่วยเดิม 20 ราย รวมมีผู้ป่วยสะสม 24 ราย รักษาอยู่ในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 18 ราย ย้ายไปสังเกตอาการและรักษาต่อที่โรงพยาบาลฆ้องชัย 6 ราย

ผู้ป่วยเดิม รายที่ 1 – 20 ศูนย์อำนวยการฯ ได้แถลงไปแล้ว สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ ประกอบด้วย

รายที่ 21 ของการระบาดระลอกเดือนเมษายน 2564 เพศชาย อายุ 9 ปี เป็นนักเรียน ภูมิลำเนาตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่มีอาการป่วย เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดครอบครัวเดียวกันกับผู้ติดเชื้อจากกรุงเทพมหานครที่กลับมาเยี่ยมบ้าน ซึ่งเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานคร

รายที่ 22 ของการระบาดระลอกเดือนเมษายน 2564 เพศหญิง อายุ 30 ปี อาชีพ ครู ภูมิลำเนาตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 16 (รับประทานอาหารร่วมกัน) เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2564 มีอาการไข้ ไอ มีน้ามูก มีเสมหะ หายใจไม่สะดวก จมูกไม่ได้กลิ่น

รายที่ 23 ของการระบาดระลอกเดือนเมษายน 2564 เพศหญิง อายุ 30 ปี อาชีพ ค้าขาย ภูมิลำเนาตำบลนาจารย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 16 (พูดคุยกันโดยไม่สวมหน้ากากอนามัยทั้งคู่) เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2564 มีอาการไข้ ไอ


รายที่ 24 ของการระบาดระลอกเดือนเมษายน 2564 เพศหญิง อายุ 19 ปี อาชีพนักศึกษา ภูมิลำเนาตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โรคประจำตัวหอบหืด มีประวัติการเดินทางไปสถานบันเทิงในจังหวัดกาฬสินธุ์ ในห้วงเวลาเดียวกันกับผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 (วันที่ 6 และ 9 เมษายน 2564) ได้รับแจ้งข่าวจึงรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่และกักตัวตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 มีอาการหอบกำเริบจึงเข้ารับการรักษา ที่โรงพยาบาลสมเด็จ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2564 และได้รับการส่งตรวจยืนยันว่าพบเชื้อโควิด-19

สถานการณ์โรคติดเชื้อในจังหวัดกาฬสินธุ์ขณะนี้ พบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนในครอบครัว สถานบันเทิงและกลุ่มเพื่อน ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ คือ 1.การสัมผัสใกล้ชิดกับสมาชิกในครอบครัวที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 2.การไม่สวมหน้ากากอนามัยระหว่างพูดคุยกัน 3. การรับประทานอาหารร่วมกัน และ 4. มีประวัติเคยไปสถานบันเทิง

ดังนั้นจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด โดยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 2 เมตร ไม่เข้าไปในสถานที่แออัดอากาศไม่ถ่ายเท ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สแกนไทยชนะหรือหมอชนะ

ท่านที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน หรือเดินทางเข้าไปในพื้นที่และช่วงเวลาเสี่ยงที่ศูนย์อำนวยการฯ ประกาศ ขอให้กักตัว 14 วัน และให้แจ้งรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ อสม.ใกล้บ้าน หรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 043-019760 ต่อ 107 (กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์)

Share via
Copy link
Powered by Social Snap