นายก อบจ.ขอนแก่นเป็นประธานเปิดห้องตรวจเชื้อโควิด

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น.ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิดห้องอณูชีววิทยา ในการตรวจวิเคราะห์เชื้อโควิด-19 พร้อมด้วย นายบุรินทร์ ศรีตรัย ส.อบจ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ เขต 3 นายจารุพรรณ ภูวสันติ ส.อบจ.ขอนแก่น อ.สีชมพู เขต 2 โดยมีนางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ กล่าวต้อนรับ แพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ กล่าวรายงานความเป็นมาการพัฒนาห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา

นอกจากนี้ยังมีหัวหน้าส่วนราชการ แพทย์ พยาบาล บุคลากร โรงพยาบาลชุมแพ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ชั้น 2 อาคารวินิจฉัย กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลชุมแพ โดยการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ ด้วยวิธี Real-time PCR และตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลชุมแพ ได้พัฒนาศักยภาพการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการขยายห้องปฏิบัติการในการตรวจยืนยันเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี Real Time -PCR ซึ่งเป็นการบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างที่สงสัยติดเชื้อ โดยตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อได้ผลอย่างแม่นยำ สามารถรายงานผลภายใน 6 ชั่วโมง ทำให้เกิดความชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการรักษา นับเป็นห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาที่ได้รับการรับรองในภาครัฐเขตต่างจังหวัด ที่สามารถตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส SARS-COV -2 (COVID-19) ได้ สำหรั6บการเข้ารับบริการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส SARS-COV -2 (COVID-19) หากแพทย์ยืนยันว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงและจำเป็นต้องตรวจหาก็สามารถตรวจหาเชื้อได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่กรณีที่ต้องการตรวจเอง ต้องเสียค่าใช้จ่าย เป็นค่า LAB และค่าเก็บเชื้อ


สมบูรณ์ นาสาทร ข่าวกาฬสินธุ์รายงานโทร. 081-9654058

Share via
Copy link
Powered by Social Snap