ด่วน ! กาฬสินธุ์พบผู้ป่วยโควิดเพิ่มอีกวันเดียว 8 ราย ยอดสะสม 50 ราย

กาฬสินธุ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พุ่งไม่หยุดล่าสุดพบผู้ป่วยเพิ่มอีก 8 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยสะสม 50 ราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียมพร้อมโรงพยาบาลสนามรองรับหากมีผู้ป่วยเพิ่ม

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564  ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จ.กาฬสินธุ์ โดยสำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ ได้รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ โดยวันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่ 8 ราย ผู้ป่วยเดิม 42 ราย รวมมีผู้ป่วยสะสม 50 ราย

นอกจากนี้ยังได้เตรียมโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 ไว้ที่บริเวณอาคารโรงอาหาร ภายในศูนย์ราชการ ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังใหม่) รองรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่หนัก ได้จำนวน 48 เตียง มีการติดตั้งระบบโทรศัพท์ ไฟฟ้า ประปา ไว้พร้อมแล้ว กำหนดเปิดในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 นี้ อย่างไรก็ตามยังมีแผนรองรับหากมีผู้ป่วยจำนวนมากขึ้นอีก ไว้ที่โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ที่อาคารรับรองเขื่อนลำปาวสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 30 เตียง และห้องแยกโรคของโรงพยาบาลชุมชนอีก 17 เตียง

Share via
Copy link
Powered by Social Snap