คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์แบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด- 19

คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ จังหวัดกาฬสินธุ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแบ่งปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

พระครูวรธรรมธัช ดร.  เจ้าคณะจังหวัด กาฬสินธุ์ เจ้าอาวาสวัดสว่างคงคา ในนามคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมแบ่งปันน้ำใจด้วยการ มอบข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 ในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อ นำไปกระจายความช่วยเหลือผู้ ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนทั้ง 18 อำเภอ รวมจำนวน 1,800 ชุด 

นอกจากนี้ คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ยังได้เมตตามอบหมายให้ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์  นำอาหารกล่อง จำนวน 150 ชุด ไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ณ โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์และโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 และนายชาลี เอี่ยมมา ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 และนายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เป็นผู้แทนในการรับมอบ

ส่วนที่ตู้ปันสุข ด้านหน้าวัดสว่างคงคา นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้แทนนายก เทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ยังได้นำข้าวสารอาหารแห้ง ไข่ไก่  เครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของเครื่องใช้จำเป็นไปมอบให้กับผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน

สำหรับผู้ที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ก็ได้รับ ธารน้ำใจ จากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้แทนเจ้าคณะจังหวัด นำผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไปให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วย

You may have missed

Share via
Copy link
Powered by Social Snap