กาฬสินธุ์เจริญพระพุทธมนต์รตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลขับไล่โควิด

จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์รตนสูตร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองประเทศไทย ขับไล่โรคร้ายโควิด-19 ที่กำลังระบาดในหลายพื้นที่ ขณะที่จังหวัดกาฬสินธุ์พบมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มอีก 2 ราย มียอดติดโควิดสะสมรวม 90 ราย

เมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ที่วัดประชานิยม อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พระเทพสารเมธี รักษาการเจ้าคณะภาค 8 เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์รตนสูตร เพื่อเป็นขวัญกลังใจ และเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองประเทศไทย โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผวจ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผวจ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.สมนึก มิควาฬ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ ปลัด จ.กาฬสินธุ์ ดร.สม นาสอ้าน รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำงานพระพุทธศาสนา จ.กาฬสินธุ์ ส่วนราชการ ประชาชน ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

โดยคณะสงฆ์และทุกคนที่เข้าร่วมพิธี พร้อมใจกันสวมหน้ากากอนามัย ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ได้ตั้งจุดคัดกรอง เพื่อวัดอุณหภูมิร่างกาย รวมทั้งล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และรักษาระยะห่าง ตามมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ พิธีเจริญพระพุทธมนต์รตนสูตรดังกล่าว เป็นการจัดพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าว่า การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ครั้งนี้ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชน รวมถึงเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติต่อสถานการณ์ที่ทุกคนเผชิญอยู่ อาจทำให้เกิดความเครียด การสวดมนต์ ทำสมาธิจะช่วยทำให้จิตใจสงบมากขึ้น ขอให้ทุกคนมีสติ ใช้ชีวิตแบบ New Normal ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ร่วมมือกันเพื่อก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้

อย่างไรก็ตาม พิธีสวดมนต์บทรตนสูตรดังกล่าว เพื่อขจัดปัดเป่าโรคร้ายและอุปัทวันตรายทั้งมวล ให้ประชาชนปลอดภัยและก้าวข้ามสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

สำหรับบทสวดรตนสูตรหรือรัตนปริตรเป็นหนึ่งในพระปริตร หรือพระคาถาพรรณนาอานุภาพของพระรัตนตรัย โดยได้รับการจัดให้เป็นหนึ่งในพระคาถาหลักของคัมภีร์จตุภาณะวารปาลี หรือตำรารวบรวมพระปริตรที่เป็นที่นิยมสวดสาธยายกันในศรีลังกา รวบรวมขึ้นในช่วงยุคกลางของประวัติศาสตร์พุทธศาสนา เนื้อหาของรัตนสูตรเป็นการกล่าวถึง คุณแห่งพระรัตนตรัยคือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ โดยเฉพาะในส่วนของการประกาศคุณของพระสงฆ์ สามารถแบ่งเนื้อหาของรัตนสูตรออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นการประกาศให้ เหล่าภูตคุ้มครองรักษาพวกมนุษย์ ส่วนที่ 2 เป็นการบรรยายคุณพระรัตนตรัย ว่าเป็นรัตนะอันประเสริฐสุด โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องการคุณของพระสงฆ์ หรือพระอริยะเจ้าและส่วนที่ 3 เป็นการประกาศให้ภูตทั้งหลายจงนมัสการพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ และอำนวยพรให้สรรพสัตว์เหล่านี้มีความสวัสดี

โดยเหตุที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระสูตรนี้ เพื่อขจัดปัดเป่าภัยความอดอยาก ภัยจากโรคระบาด และภัยจากอมนุษย์เบียดเบียน ชาวพุทธจึงถือเป็นธรรมเนียมสวดพระสูตรนี้เพื่อขจัดโรคภัย เช่น โรคห่า เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่า การสาธยายรัตนสูตร หรือรัตนปริตรจะทำให้ได้รับความสวัสดี และพ้นจากอุปสรรคอันตรายทั้งหลายอีกด้วย

ขณะที่สถานการณ์โรคโควิด-19 ล่าสุดวันนี้ 11 พฤษภาคม 2564 ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จ.กาฬสินธุ์ รายงานสถานการณ์พบมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มอีก 2 ราย มียอดติดโควิดสะสมรวม 90 ราย เสียชีวิต 1 ราย รักษาหายแล้ว 57 ราย และยังรักษาอยู่อีก 32 ราย โดยผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย ประกอบด้วยรายที่ 89 เพศชาย เป็นพนักงานโรงงาน อาศัยอยู่ใน ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ และรายที่ 90 เพศหญิง อายุ 30 ปี เป็นพนักงานธนาคารในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในตัว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 163 ของ จ.มหาสารคาม (เพื่อน)

You may have missed

Share via
Copy link
Powered by Social Snap